Stowarzyszenie Kobiet Żędowickich

Stowarzyszenie Kobiet Żędowickich działa od 2003 roku najpierw jako Koło Gospodyń Wiejskich w latach 2003-2006, a potem w 2006r. zostało zarejestrowane SKŻ jako pełnoprawna organizacja pozarządowa, działająca na zasadzie obowiązującego statutu. SKŻ zrzesza obecnie 20 stałych członków. Działania Stowarzyszenia można zauważyć na różnych płaszczyznach i w różnych środowiskach.

Motto SKŻ

“Koło Gospodyń to najlepszy łącznik dawnych czasów z teraźniejszością.
To tradycja, obyczaje, regionalizm.
To puls naszych “małych ojczyzn” “

Dlatego SKŻ promuje naszą wieś, gminę, a czasami powiat na różnorakich jarmarkach, konkursach kulinarnych, uczestniczy i wpółorganizuje imprezy lokalne, plenerowe, chętnie włączając się w     akcje charytatywne, integrują się       z przedszkolami, szkołami i innymi organizacjami pozarządowymi, wymieniając się doświadczeniami.

 

Wszystko to co robią i co jeszcze przed nimi, to działanie na rzecz przede wszystkim naszego lokalnego, żedowickiego środowiska naszej “Małej Ojczyzny” bliskiej naszym sercom, ale także w celu jej promocji.