Odnowa Wsi

1. Podział geograficzno-administracyjny sołectwa
Wieś znajduje się między miastem gminnym Zawadzkie, a wsią Kielcza, łącząc Zawadzkie z Kielczą

2. Ludność
Ok. 2 tys.

3. Powierzchnia
4,5 km2

4. Atrakcje turystyczne

1. Młyn wodny Thiela
2. Sanktuarium Matki Boskiej
3. Młyn wodny Bombelki
4. Skansen u p. Ibroma
5. Spływy kajakowe
6. Ścieżki rowerowe

5. Atrakcje architektoniczne
Kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej z lat 1949-50 z wieżą pochodząca z 1885 roku, obok stary kościół z kopią Matki Boskiej Częstochowskiej sprowadzoną w 1907 roku. Przy ul. Strzeleckiej murowana kapliczka – pełniąca kiedyś rolę dzwonnicy, prawdopodobnie z XVIII wieku, kapliczka przy ul. Ziai wybudowana w 1934 roku oraz ławka z wyrytym napisem w języku polskim i niemieckim. Chałupy drewniane z XIX wieku przy ul. Konopnickiej 6 i ul. Miarki 11. Młyn wodny Thiela z 1864 roku przy ul. Młyńskiej, w którym obecnie znajduje się mała elektrownia wodna. Młyn wodny Bombelki z 1910 roku przy ul. Stawowej.

6. Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia
1. Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe
2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowości Żędowice, w rejonie dróg gminnych: ul. Księdza Wajdy i ul. Kościuszki oraz drogi powiatowej nr 1803 O, ul. Strzelecka, poprzez remont drogi gminnej ul. Kościuszki.
3. Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Żędowicach.

7. Imprezy
Festiwal Gwary Śląskiej „Śląskie beranie”.

,,Powiedz mi – zapomnę
Pokaż mi – zapamiętam
Pozwól mi uczestniczyć – zrozumiem
Pozwól mi to zrobić – będę się z tym utożsamiał

Idea programu

Odnowa wsi, zapoczątkowana w województwie opolskim, jest największym i najdłużej działającym regionalnym programem aktywizacji społeczności lokalnych. Jest jednocześnie pierwszym programem, który na sołeckim poziomie zastosował metodę długoterminowego planowania strategicznego. Istotą programu jest pobudzenie społeczności sołeckiej i jej zaangażowanie w przedsięwzięcia dotyczące własnej wsi, co będzie skutkować zwiększeniem roli sołectw oraz dekoncentracją gminnych zadań. Program ten jest odpowiedzią na „umiastowienie” wsi, skierowany na oddolną mobilizację zasobów wiejskich.
W Polsce trzy województwa realizują regionalne programy odnowy wsi. Pionierem jest województwo opolskie, gdzie od 1997r. funkcjonuje program. Bazą jego realizacji były doświadczenia Nadrenii – Palatynatu. Na dzień dzisiejszy ponad 60% sołectw opolskich uczestniczy w odnowie wsi.