Spotkania z Burmistrzem

Spotkania z mieszkańcami gminy Zawadzkie odbędą się:

– w dniu 7 listopada 2017 r. o godz. 18.00 w Centrum Informacji Turystycznej przy ul.Dworcowej 3a w Zawadzkiem,

– w dniu 8 listopada 2017 r. o godz.18.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul.Ks.Wajdy w Kielczy,

– w dniu 9 listopada 2017 r. o godz.18.00 w budynku świetlicy wiejskiej przy ul.Strzeleckiej 35 w Żędowicach.