„Ty, miły wnuku, pamiętaj to sobie, kim byli pradziadowie, kim byli ojcowie.” Takie słowa witają nas na jednej ze stron internetowej witryny Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Żędowicach. To właśnie nasza żędowicka szkoła jest pomysłodawcą i gospodarzem Gminnego Konkursu Gawędziarskiego „Śląskie Beranie”. Konkurs ten, co roku, jest doniosłym wydarzeniem, w którym biorą udział uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych z całej naszej gminy. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 1997 roku pod nazwą „Żandowickie Klachanie”. Kilka lat temu uroczyście obchodzone było 20-lecie „Śląskiego Berania”. Na dołączonym materiale wideo obejrzymy dwudziesty, jubileuszowy konkurs.

 

Konkurs składa się z dwóch kategorii: indywidualnej i zespołowej. Ważne jest pochodzenie tekstów konkursowych. Muszą być oryginalne i nigdzie wcześniej nieopublikowane. To właśnie nauczyciele i uczniowie – często z pomocą starszych pokoleń (babć i dziadków oraz ich wspomnień) tworzą scenki i monologi, które bazują na tradycjach, obrzędach i zwyczajach naszego regionu. Każdego roku mieszkańcy Żędowic oraz zaproszeni goście mogą nacieszyć uszy przepiękną gwarą śląską.

Zwycięzcy „Śląskiego Berania” w Żędowicach, przechodzą do kolejnego etapu, jakim jest Wojewódzki Konkurs Gawędziarski w Izbicku. Dzięki pracy i zaangażowaniu naszej szkoły i pedagogów, wiele młodych osób stawało na podium konkursu wojewódzkiego.

To wydarzenie, z którego my, Żędowianie, powinniśmy być szczególnie dumnie. Zakorzenione głęboko tradycje pozwalają, co roku, tworzyć coś na kształt festiwalu sztuki śląskiej. Podczas „Śląskiego Berania” swoje prace wystawiają znani ludowi artyści, np. T. Drzymała, A. Bartosik, A. Lachcik, T. Lachcik, J. Maniura, K. Mrass, U. Piekacz. Możemy również zobaczyć galerię dawnych sprzętów, fotografii, obrazów i strojów. Dzięki takim spotkaniom, nasze zwyczaje i tradycje zostają dobrze zapamiętane. Konkursowi od lat towarzyszą występy szkolnego zespołu tanecznego „Żędowianie” – śląskie tańce ludowe uświetniają to szczególne wydarzenie. Sam pomysł na stworzenie szkolnego ludowego zespołu zrodził się właśnie w czasie pracy nad „Śląskim Beraniem” w 2004 roku.

Przygotowanie do występów, całą oprawę i organizację konkursu Żędowice zawdzięczają Zespołowi Szkolno-Gimnazjalnemu w naszej wsi. To miłość do tradycji i poszanowanie śląskich zwyczajów przez pracowników szkoły sprawiły, że możemy chwalić się i brać udział w tak pięknym i unikatowym doświadczeniu. Dziękujemy.