Pielgrzymowali do babci Jezusa

Film i zdjęcia są już dostępne w naszych zakładkach.

Wielbimy Cię o Anno, tymi sławami po raz 129 wyruszyła z naszej wioski, piesza pielgrzymka na Gorę Św. Anny.