OGŁOSZENIE

Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski zaprasza mieszkańców na spotkania. 18 listopada 2015 r. w Żędowicach o godz.18.15 w świetlicy wiejskiej w Żędowicach, przy ul.Strzeleckiej 35,
Tematyka spotkań:
– Budżet Gminy Zawadzkie na 2016 rok,
– sprawy bieżące.