Kolędnicy 2018

Kolędnicy 2018

6 stycznia 2018 roku na ulice Żędowic wyruszyli jak co roku Kolędnicy Misyjni. Było nas 29 osób podzielonych na 7 grup. Naszym kolędowaniem chcieliśmy wyrazić radość, że Pan Jezus przyszedł na ziemię, aby być z nami i nas zbawić. Chcieliśmy tę radość zanieść do naszych żędowickich domów. Prosiliśmy również o datki na pomoc dla opolskich misjonarzy, którzy pomagają dzieciom w różnych stronach świata.
Dziękujemy wszystkim za pomoc i wsparcie naszej inicjatywy.
Niech podziękowaniem będą słowa:
„Za kolęda dziękujemy
szczęścia, zdrowia winszujemy
na ten Nowy Rok”