Niezwykłe zjawiska określane mianem cudów, których człowiek nie potrafi racjonalnie wyjaśnić, budzą respekt i głęboko zapadają w pamięć, odciskając ślad w historii miejsca, w którym się wydarzyły. Opowiadania o nich przekazywane są kolejnym pokoleniom mieszkańców, dzięki czemu mogą przetrwać w naszej kulturze, pozostając niezapomniane.

Nasze Żędowice do dziś wspominają wyjątkowe wydarzenie z początku XX wieku, jakim było objawienie się wizerunku Matki Bożej w oknach starej szkoły podstawowej. Historię tę znamy już chyba wszyscy, a nie tak dawno mieliśmy okazję stać się jej integralną częścią. Chodzi, oczywiście, o film „Cicha Matka”, który opowiada historię objawienia, i który powstał, dzięki zaangażowaniu mieszkańców Żędowic. Reżyserem filmu i pomysłodawcą jest Patryk Ibrom. We współpracy z Jakubem Mickiewiczem, Stowarzyszeniem Kobiet Żędowickich i zainteresowanymi Żędowianami nakręcona została krótka, ale pełna uroku historia o objawieniu.

Głównym powodem powstania filmu były głosy, które docierały do reżysera, o tym, że najmłodsze pokolenie już nie pamięta i nie kojarzy cudu w Żędowicach. Patryk Ibrom postawił więc na nowoczesne medium z myślą, że tak udokumentowana historia, będzie zapamiętana przez zdecydowanie większe grono osób.

Już pierwsze spotkanie organizacyjne pokazało ogromną skalę zainteresowania naszych mieszańców tym niecodziennym projektem. Jak wspomina reżyser – pierwszy scenariusz był wyłącznie szkicem – który został uzupełniony przez wspomnienia i propozycje Żędowian. Dzięki takiemu podejściu, powstał film głęboko związany z życiem i tradycjami Żędowic.

Nie możemy, oczywiście, zapomnieć o najważniejszych osobach na planie, czyli aktorach. W filmie wzięło udział kilkuset mieszkańców – zwłaszcza ostatnia scena na stacji kolejowej przyciągnęła ogromną liczbę osób. Na planie pojawiały się całe rodziny, a Żędowianie wspominali jak życie wyglądało za ich dziadów, pradziadów. Główni aktorzy – Cecylia Płaczek, Elżbieta Pluder, Andrzej Kotylak oraz Edyta Koj – mimo braku wcześniejszego doświadczenia – pokazali pasję i pełne zaangażowania. Czuwanie nad poprawnością przekazywanej historii i pomoc w przygotowanie ubrań i rekwizytów – również tak angażowali się mieszkańcy naszego miasta.

Nagrania trwały 3 dni, montaż 3 tygodnie – mimo spontaniczności powstania, film został stworzony profesjonalnie. Z dbałością o to, by w kadrze nie było współczesnych znaków, samochodów, urządzeń. Na prapremierze (w rocznicę objawienia) w naszej miejscowości pojawiło się prawie 600 osób! Aktualnie film znajdziemy w Internecie.

Patryk Ibron podkreślił, że film został stworzony przede wszystkim od mieszkańców dla mieszkańców Żędowic i ma nadzieję, że w przyszłości powstanie więcej takich projektów, w które zaangażuje się cała nasza miejscowość.