7 osób zmarło w styczniu i lutym

Dwa miesiące nowego roku, 2018 za nami. Ten czas dla wielu z Nas, upłynął w smutku. Od 1 stycznia w naszej żędowickiej rodzinie brakuję:

Mieczysław Grzybek
zm 2018-02-22

Róża Konieczny
zm 2018-02-21

Mirian Duda
zm 2018-02-17

Eryk Młynek
zm 2018-02-01

Piotr Poloczek
zm 2018-01-21

Michał Ibrom
zm 2018-01-19

Maria Brolik
zm 2018-01-12

Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
I ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
I nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości
Czy pierwsza jest ostatnią
Czy ostatnia pierwszą.

ks. Jan Twardowski